dichtbij

Wetenschap

Cannabiswetenschap

De wetenschap rond cannabis brengt fysisch-chemische en experimentele wetenschappen samen (natuur en materie, biologie en vooral geneeskunde). Maar ook de menswetenschappen, die de mens betreffen, zijn geschiedenis, zijn gedrag, taal, sociaal, psychologisch, politiek.

De verwerving van als wetenschappelijk erkende kennis doorloopt een reeks fasen. De verzamelde gegevens maken een theorievorming mogelijk, de theorievorming maakt het mogelijk om voorspellingen te doen die vervolgens moeten worden geverifieerd door experimenten en observatie.

Een theorie wordt afgewezen als deze prognoses niet bij het experiment passen. De onderzoeker die deze verificaties heeft gedaan, moet, om wetenschappelijke kennis te laten vorderen, dit werk aan andere wetenschappers bekendmaken. Deze zullen zijn werk valideren of niet tijdens een evaluatieprocedure.