dichtbij

Wetenschap

Cannabiswetenschap

De wetenschap rond cannabis omvat de fysico-chemische en experimentele wetenschappen (aard en materie, biologie en met name medicijnen). Maar ook de menswetenschappen, die betrekking hebben op de mens, zijn geschiedenis, zijn gedrag, de taal, het sociale, het psychologische, het politieke.

De verwerving van kennis die als wetenschappelijk wordt erkend, doorloopt een reeks stappen. De verzamelde gegevens laten een theoretisering toe, de theoretisering maakt het mogelijk om prognoses te maken die vervolgens moeten worden geverifieerd door de experimenten en de observatie.

Een theorie wordt afgewezen als deze prognoses niet bij het experiment passen. De onderzoeker die deze verificaties heeft gedaan, moet, om wetenschappelijke kennis te laten vorderen, dit werk aan andere wetenschappers bekendmaken. Deze zullen zijn werk valideren of niet tijdens een evaluatieprocedure.