dichtbij
Gezondheid

Cannabis en kanker: de nieuwste onderzoeks- en therapeutische opties

De afgelopen tien jaar heeft een golf van nieuwsgierigheid en wetenschappelijk onderzoek het potentieel van cannabis als krachtige alternatieve behandeling van kanker overspoeld. Naarmate ons begrip van de therapeutische eigenschappen van cannabis zich verdiept, wordt het steeds belangrijker om op de hoogte te blijven van de nieuwste bevindingen over hoe cannabis nuttig kan zijn bij de behandeling van kanker.

Dit zeer uitgebreide artikel heeft tot doel u kennis te laten maken met het huidige landschap van cannabis en de veelbelovende rol ervan in de behandeling van kanker. Bereid je voor om in de wendingen van de wereld te duiken cannabis en kanker door wetenschappelijke ontdekkingen te onderzoeken en de potentiële vooruitgang die hoop heeft gewekt onder kankerpatiënten en de medische gemeenschap.

Overzicht

Om een ​​idee te krijgen van de potentiële voordelen van cannabis tegen kanker, moet je de componenten ervan en de verschillende vormen van consumptie begrijpen. Cannabis bevat veel chemische verbindingen die bekend staan ​​als cannabinoïden, waarvan de twee meest populaire zijn:

Deze cannabinoïden werken samen met het endocannabinoïdesysteem van het lichaam, dat verschillende fysiologische processen reguleert. Verschillende cannabissoorten kunnen verschillende effecten hebben vanwege de unieke combinaties en concentraties van cannabinoïden en andere verbindingen.

Sativa-soorten worden over het algemeen geassocieerd met stimulerende en stimulerende effecten, terwijl Indica-soorten bekend staan ​​om hun ontspannende en kalmerende eigenschappen. Bovendien combineren hybride variëteiten de kenmerken van Sativa- en Indica-soorten.

Het beste is dat je cannabis op verschillende manieren kunt consumeren, waaronder roken, vapen, eetwaren en oliën. Roken en vapen brengen cannabinoïden via inhalatie rechtstreeks in de bloedbaan, waardoor snelle effecten ontstaan.

Eetwaren en oliën worden daarentegen gemetaboliseerd in het spijsverteringsstelsel, wat leidt tot latere maar mogelijk langduriger effecten. Als we op de markt anders vinden CBD-oliën Voor kanker kunnen de beste edibles voor kankerpatiënten alles zijn dat rijk is aan CBD.

Cannabis en kanker: de wetenschap verklaard door studies

Kanker, een complexe en meedogenloze ziekte, stelt medische professionals en onderzoekers al eeuwenlang voor een uitdaging. Met de groeiende belangstelling voor alternatieve en complementaire behandelingsmodaliteiten is cannabis een sterke concurrent geworden op het gebied van kankertherapie. Dus, geneest wiet kanker? Hoewel cannabis alleen kanker niet kan genezen, kan het kankerbestrijdende eigenschappen bezitten.

Laten we eens kijken naar de wetenschappelijke nuances, klinische onderzoeken en het zich ontwikkelende inzicht in hoe cannabis een rol kan spelen bij het verlichten van symptomen, het beheersen van bijwerkingen en mogelijk het remmen van kankercelgroei.

Opgemerkt moet worden dat het onderzoek naar de mogelijke effecten van cannabis op kanker zich nog in de beginfase bevindt, maar preklinische en klinische onderzoeken hebben veelbelovende resultaten opgeleverd. Laten we naar deze onderzoeken kijken en begrijpen waar cannabis een rol speelt.

Pijnbeheersing

Pijn, een verontrustende ervaring die de kwaliteit van leven diepgaand beïnvloedt, komt veel voor bij kankerpatiënten en heeft een impact op hun emotionele en fysieke welzijn. Een onderzoek uit 2022 naar de farmacologische behandeling van pijn bij kanker geeft aan dat ongeveer de helft van de patiënten pijn ervaart op het moment van de ziekte. Diagnose van kanker Onder mensen met gevorderde kanker ervaart bijna 80% matige tot ernstige pijn. Chronische pijn wordt vaak geassocieerd met kanker en is het gevolg van de tumor of kankerbehandelingen zoals chirurgie, chemotherapie en radiotherapie.

Ondanks de vooruitgang op het gebied van pijnbestrijding krijgen veel patiënten nog steeds een ontoereikende behandeling. Traditioneel waren opioïden de primaire aanpak, maar hun beperkingen en bijwerkingen hebben geleid tot de verkenning van andere opties, zoals cannabis en cannabinoïden.

een 2022-onderzoek uit de farmacologische behandeling van kankerpijn blijkt dat ongeveer de helft van de patiënten pijn ervaart op het moment dat de kankerdiagnose wordt gesteld. Onder mensen met gevorderde kanker ervaart bijna 80% matige tot ernstige pijn. Chronische pijn wordt vaak geassocieerd met kanker en is het gevolg van de tumor of kankerbehandelingen zoals chirurgie, chemotherapie en radiotherapie.

een preklinisch en observationeel onderzoek uitgevoerd in 2022 toonde aan dat het gebruik van cannabinoïden voor de behandeling van kankerpijn veelbelovend was. Het laat zien hoe kankerbehandeling met CBD een haalbare optie kan zijn voor patiënten. Uiteraard zijn verdere klinische onderzoeken nodig om de effectiviteit ervan vast te stellen en de juiste dosering CBD voor kanker te bepalen.

Misselijkheid en overgeven

Volgens de publicatie uit 2022 Cannabis en cannabinoïden en op cannabis gebaseerde medicijnen in de kankerzorg van de National Academys van Wetenschappen, Engineering en Medicine is er sterk klinisch bewijs dat het gebruik van orale cannabinoïden ondersteunt om door chemotherapie veroorzaakte misselijkheid en braken bij volwassenen effectief te verlichten.

Er zijn verschillende meta-analyses uitgevoerd op onderzoeken uit de jaren zeventig en tachtig van geneesmiddelen die delta-1970-THC bevatten, zoals dronabinol en nabilone. Uit deze analyses bleek dat cannabinoïden effectiever waren dan placebo en vergelijkbaar met de toen beschikbare standaard anti-emetica.

een Cochrane-review (database) uit 2015, die 23 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken omvatte, suggereerde ook dat medicijnen op basis van cannabis gunstig kunnen zijn bij de behandeling van door chemotherapie veroorzaakte misselijkheid en braken die resistent is tegen andere behandelingen.

Stimulatie van eetlust

Verlies van eetlust, bekend als anorexia, is een veel voorkomend en verontrustend symptoom voor mensen met kanker, en effectieve behandelingen zijn beperkt. Uit veelbelovende gegevens blijkt echter dat medicinale cannabis de eetlustgerelateerde symptomen bij kankerpatiënten kan helpen verlichten.

In een systematische review uit 2022 van vijf onderzoeken werd de effectiviteit van medicinale cannabisinterventies vergeleken, zoals dronabinol, nabilone en cannabisextract, tot die van een placebo of megestrolacetaat. Hoewel specifieke maatregelen en eindpunten tussen de onderzoeken verschilden, liet slechts één onderzoek positieve resultaten zien.

In dit specifieke onderzoek verbeterde dronabinol de chemosensorische perceptie en secundaire uitkomsten aanzienlijk, waaronder de smaak van voedsel, de eetlust vóór de maaltijd en het aandeel calorieën dat als eiwit werd geconsumeerd, vergeleken met placebo.

Over het algemeen werd het cannabisgebruik goed verdragen, ongeacht de doseringsvorm of de gebruikte dosering. Cannabis en kanker: opties therapeutisch veelbelovend volgens klinisch onderzoek. Hoewel cannabis niet wordt beschouwd als een primaire behandeling voor kanker, kan het een rol spelen bij het beheersen van de symptomen en als aanvulling op conventionele kankertherapieën. Hier zijn enkele van de mogelijkheden die wiet en cannabis bieden.

Symptoombeheer

Er is vastgesteld dat cannabis verschillende kankergerelateerde symptomen effectief kan beheersen. Cannabinoïden kunnen bijvoorbeeld pijn helpen verminderen door interactie met de pijnreceptoren van het lichaam. Ze kunnen ook misselijkheid en braken verlichten, wat vaak voorkomt bij kankerpatiënten.

Bovendien is cannabis veelbelovend gebleken bij het stimuleren van de eetlust en het verbeteren van de slaapkwaliteit bij kankerpatiënten.

Mogelijke effecten tegen kanker

Opkomend bewijs suggereert dat cannabinoïden, de actieve bestanddelen van Cannabis Sativa en zijn derivaten, directe kankerbestrijdende effecten kunnen hebben. Door de tumorgroei te remmen en de dood van kankercellen te veroorzaken, kunnen cannabinoïden de progressie van bepaalde soorten kanker helpen vertragen of stoppen.

Er is echter meer onderzoek nodig om de specifieke mechanismen te begrijpen en te identificeren welke soorten kanker het meeste baat zouden kunnen hebben bij een cannabisbehandeling.

Gecombineerde therapieën

Zoals we al zeiden, is gemeld dat cannabis helpt bij het beheersen van door chemotherapie veroorzaakte misselijkheid en braken en de eetlust en het algemene welzijn verbetert van patiënten die kankerbehandelingen ondergaan – de verbindingen van de plant naast conventionele kankerbehandelingen, zoals chemotherapie, radiotherapie en immunotherapie. Het combineren van cannabis met deze behandelingen kan de effectiviteit ervan verbeteren of bepaalde bijwerkingen verminderen.

Gepersonaliseerde medicijnen

Zoals bij elke medische behandeling kunnen de effecten van cannabis van persoon tot persoon verschillen. Ieder individu kan anders reageren op op cannabis gebaseerde therapieën, wat het belang van gepersonaliseerde geneeskunde benadrukt.

Zorgaanbieders kunnen nauw samenwerken met patiënten om de meest geschikte soorten, doseringen en toedieningsmethoden te bepalen op basis van hun behoeften en medische geschiedenis.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg heeft tot doel de symptomen en stress te verlichten die gepaard gaan met ernstige ziekten zoals kanker, met als doel de algehele kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren. Cannabis heeft op dit gebied zijn potentieel laten zien door verschillende symptomen te helpen beheersen die vaak voorkomen bij kankerpatiënten.

Slapeloosheid, of slaapproblemen, komt vaak voor bij mensen die een kankerbehandeling ondergaan. Cannabis, en meer specifiek varianten met een hoog cannabidiol (CBD) gehalte, zou kalmerende en kalmerende effecten hebben.

Cannabis kan de slaap helpen bevorderen en slapeloosheid bestrijden.

Angst en depressie zijn ook veel voorkomende psychologische symptomen bij kankerpatiënten. Cannabis heeft anxiolytische (tegen angst) en antidepressieve eigenschappen. Bepaalde cannabinoïden, zoals CBD, zijn veelbelovend gebleken bij het verminderen van angstniveaus en het verbeteren van de stemming door interactie met de neurotransmittersystemen van de hersenen die emoties reguleren.

Risico's en overwegingen bij het gebruik van cannabis tegen kanker

Hoewel cannabis veelbelovend is als potentiële aanvullende kankertherapie, is het van essentieel belang dat u zich bewust bent van de risico's en overwegingen die aan het gebruik ervan zijn verbonden. Kritieke factoren waarmee u rekening moet houden, zijn onder meer

bijwerkingen

Cannabisgebruik kan, als het niet voorzichtig wordt gebruikt, bijwerkingen op de korte termijn veroorzaken, zoals duizeligheid, een droge mond en een verhoogde hartslag.

Bij misbruik kunnen de langetermijneffecten bestaan ​​uit afhankelijkheid, cognitieve stoornissen bij zware en langdurige gebruikers en potentiële gezondheidsrisico's. geestelijke gezondheid. Het is essentieel om rekening te houden met deze mogelijke bijwerkingen, vooral als u langdurig cannabisgebruik overweegt.

Geneesmiddelinteracties

Cannabis kan een wisselwerking hebben met sommige medicijnen die vaak worden gebruikt bij de behandeling van kanker. Het is essentieel om gezondheidswerkers te raadplegen gezondheid om mogelijke interacties te begrijpen en een veilig en effectief gebruik van cannabis te garanderen en conventionele therapieën.

Overwegingen de sécurité

Verantwoord gebruik van cannabis is essentieel om potentiële risico's te minimaliseren. Deze risico's kunnen aanzienlijk worden geminimaliseerd en geëlimineerd door cannabisproducten van gerenommeerde bronnen te gebruiken, de doseringsrichtlijnen te begrijpen en te volgen, en risicovolle activiteiten te vermijden, zoals autorijden of machines gebruiken onder invloed van cannabis.

Huidige regelgeving en toekomstperspectieven

Het juridische en regelgevende landschap rond cannabis varieert van regio tot regio. Terwijl sommige landen en staten cannabis voor medische en recreatieve doeleinden hebben gelegaliseerd, handhaven andere strikte regels of verbieden het gebruik ervan helemaal. Deze wettelijke beperkingen kunnen van invloed zijn op de onderzoeksmogelijkheden en de toegang van patiënten tot op cannabis gebaseerde behandelingen.

Er moet worden gepleit voor voortgezet onderzoek, beleidsverandering en onderwijs, zodat patiënten toegang kunnen krijgen tot veilige en effectieve behandelingsopties.

Ondanks de uitdagingen ziet de toekomst van cannabisonderzoek en het potentieel ervan voor de behandeling van kanker er rooskleurig uit. Voortdurend wetenschappelijk onderzoek, klinische onderzoeken en vooruitgang in het begrijpen van de onderliggende mechanismen van de interactie tussen cannabis en kanker zullen waardevolle informatie opleveren.

Bovendien zullen voortdurende inspanningen om de levenskwaliteit van mensen met kanker, vooral oudere volwassenen, te verbeteren waardevolle informatie opleveren.

Cannabis, een holistische benadering van de behandeling van kanker

Concluderend hebben we tot nu toe vastgesteld dat cannabis potentiële voordelen heeft in verschillende aspecten van de gezondheidszorg, waaronder de behandeling van kanker. Met een duizelingwekkend aantal kankergevallen wereldwijd, geschat op 18,1 miljoen in 2020, is het van cruciaal belang om alle mogelijke wegen te verkennen om de uitdagingen waarmee kankerpatiënten te maken hebben, te helpen verlichten. Het lijkt erop dat de combinatie van cannabis en kanker wonderen kan doen, en we kunnen niet wachten om te zien waar het onderzoek ons ​​naartoe brengt.

Dankzij de therapeutische eigenschappen lijkt cannabis een veelbelovende optie. Het is veelbelovend gebleken bij het beheersen van symptomen zoals pijn, misselijkheid, slapeloosheid, angst en verlies van eetlust, alledaagse problemen voor mensen die tegen kanker vechten. Door wiet te gebruiken tegen kanker kunnen patiënten een verbetering van hun welzijn en kwaliteit van leven ervaren.

Bedenk dat als we iets kunnen doen om de problemen waarmee kankerpatiënten te maken hebben, te verlichten, cannabis de sleutel zou kunnen zijn. Laten we samen de potentiële voordelen van cannabis blijven onderzoeken en een meelevende benadering hanteren bij de behandeling van kanker.

Tags: Bestanddelen van cannabisDrugs en consumptieMedisch onderzoek en wetenschappelijke vooruitgang
Weedmaster

De auteur Weedmaster

Media-omroep en communicatiemanager gespecialiseerd in legale cannabis. Weet je wat ze zeggen? kennis is macht. Begrijp de wetenschap achter cannabisgeneeskunde en blijf op de hoogte van de nieuwste gezondheidsgerelateerde onderzoeken, behandelingen en producten. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ideeën over legalisatie, wetten, politieke bewegingen. Ontdek tips, trucs en handleidingen van de meest doorgewinterde telers ter wereld, inclusief het laatste onderzoek en bevindingen van de wetenschappelijke gemeenschap over de medicinale kwaliteiten van cannabis.